9 Ιουνίου 2017 με σφραγίδα των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ

31/07/2018
# #

Επειδή συνεχίζουν να εξαπατούν τους πολίτες γα την τεράστια ευθύνη που φέρουν με τα πεπραγμένα τους....