Άλλος ένας ΕΘΝΟΚΤΟΝΟΣ των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ που για να πάρει το ανάστημα που του έλειπε υπερασπιζόταν τον Καραμανλή παραπλανόντας τον κόσμο...ένας ένας βγάζουν την ΚΟΥΚΟΥΛΑ κατά της Πατρίδας.

30/01/2018
# # #

Άλλος ένας ΕΘΝΟΚΤΟΝΟΣ των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ  που για να πάρει το ανάστημα που του έλειπε υπερασπιζόταν κάποτε την Νέα Δημοκρατία και τον Κώστα Καραμανλή παραπλανόντας τον κόσμο ...ένας ένας βγάζουν την ΚΟΥΚΟΥΛΑ κατά της Πατρίδας.

Η Μακεδονία μας θα βγάλει την ΚΟΥΚΟΥΛΑ σε όλους τους ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΕΣ, υπομονή και θα τους δείτε όλους εφαρμόζοντας τις εντολές των αφεντικών τους κατά της Πατρίδας.