Αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια...απλό και κατανοητό άλλωστε ως πλυντήριο του βρώμικου ΠΑΣΟΚ λειτουργούμε τα τελευταία χρόνια....

05/10/2018
#

Αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια...απλό και κατανοητό άλλωστε ως πλυντήριο του βρώμικου ΠΑΣΟΚ λειτουργούμε τα τελευταία χρόνια....