Βρίσκει και τα κάνει γιατί οποιοσδήποτε άλλος στη θέση του Μητσοτάκη θα τον είχε κατεδαφίσει...!!!!!

20/01/2018
#

Βρίσκει και τα κάνει γιατί οποιοσδήποτε άλλος στη θέση του Μητσοτάκη θα τον είχε κατεδαφίσει...!!!!!