Δε θέλουν την εκκλησία, δε θέλουν την πίστη του λαού....

30/04/2019
#

Δε θέλουν την εκκλησία,   δε θέλουν  την πίστη του λαού....