Γνώριζε τόσο καλά την Ζάκυνθο που ως υπεύθυνος το 2017 κάηκε η μισή..Βασίλης Ματθαιόπουλος ο νέος αρχηγός της Π.Υ

05/08/2018
#

 Γνώριζε τόσο καλά την Ζάκυνθο που ως υπεύθυνος το 2017 κάηκε η μισή..Βασίλης Ματθαιόπουλος ο νέος αρχηγός της Π.Υ

Το 2011 τοποθετήθηκε ως Διοικητής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου.

Το 2017 προήχθη στο βαθμό του Υποστρατήγου και του ανατέθηκαν καθήκοντα Συντονιστή Επιχειρήσεων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.