Η συμμετοχή της γυναίκας στον δημόσιο βίο βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το επίπεδο της αναπτύξεως κάθε χώρας.

08/03/2018
#

 

«Νέοι και νέες της Ελλάδος,

Στο όραμα αυτό μιας ισχυρής, ευτυχισμένης και πολιτιστικά ανεπτυγμένης Ελλάδος μετέχει ισότιμα η νέα Ελληνίδα.

Η συμμετοχή της γυναίκας στον δημόσιο βίο βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το επίπεδο της αναπτύξεως κάθε χώρας.

Πιστεύω ότι με την προοδευτική ανάπτυξη της Ελλάδος θα διευρύνεται και η έκταση της συμμετοχής της γυναίκας σε όλους τους τομείς της εθνικής μας ζωής».

Κωνσταντίνος Καραμανλής [8 Μαρτίου 1907 – 1998]