Με τι μούτρα θα πας Παυλόπουλε στις 17 Οκτωβρίου στις Σέρρες στη γενέτειρα των Καραμανλήδων μετά την προδοσία της Μακεδονίας ....

03/10/2018
#

Με τι μούτρα θα πας Παυλόπουλε στις 17 Οκτωβρίου στις Σέρρες στη γενέτειρα των Καραμανλήδων μετά την προδοσία της Μακεδονίας ....θα επανέλθουμε για το θέμα ώστε να ενημερωθούν όλοι οι Μακεδόνες....