Πού φτάσανε...να παρακαλάνε την Παπακώστα να μείνει...

31/10/2018
#

Είναι από αυτά τα τραγικά που εάν στα περιέγραφαν πριν 5 χρόνια ότι θα συμβούν δεν θα τα πίστευες...

Τίποτα δε γίνεται στην τύχη σε αυτή τη χώρα μόνο που οι πολίτες αν και θεατές όλων αυτών των καταστάσεων της τραγικής πολιτικής εκπροσώπησης  διδάσκονται ακόμα...

Μέχρι πότε όμως....