Προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θεματοφύλακας της ιστορίας του Έθνους είναι οι δύο παρακάτω φωτογραφίες.

12/06/2018
# # #

Προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θεματοφύλακας της ιστορίας του Έθνους είναι οι δύο παρακάτω φωτογραφίες.
Η πρώτη είναι από το γραφείο του στην προεδρία της Δημοκρατίας όπου δεσπόζουν οι εικόνες της ορθοδοξίας μας και αυτή του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή και η δεύτερη είναι αυτή που άφησαν οι Μακεδόνες πρόγονοι ώστε να μη πουλήσουμε την ιστορία της Μακεδονίας ποτέ!!!!