Στο έγκλημα που συντελείται κατά της ιστορίας της Μακεδονίας πρέπει να μπεις μπροστά και να το σταματήσεις μαζί με τους πολίτες...

14/06/2018
#

Στο έγκλημα που συντελείται κατά της ιστορίας της Μακεδονίας  πρέπει να μπεις μπροστά και να το σταματήσεις μαζί με τους πολίτες...

Εάν δεν σταματήσει αυτό το έγκλημα  θα τελειώσουν και την ορθοδοξία!!!!! 

Ο καθένας πλέον αναλαμβάνει τις ευθύνες του και ευθύνες έχουμε όλοι όσοι επιτρέπουμε  να συντελείται το έγκλημα της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.