Την πάει βόλτα έξω από το Κίνημα Αλλαγής για να πνίξει τον καϊμό της επειδή το φως πάντα νικάει το σκοτάδι...!!!!

22/03/2018
# # #

Την πάει βόλτα έξω από το Κίνημα Αλλαγής για να πνίξει τον καϊμό της επειδή το φως πάντα νικάει το σκοτάδι...!!!!