Το διαδίκτυο δεν θα είναι πια το ίδιο !!!!!!-Ν.Δ.Στεφανης

12/09/2018
#

Το διαδίκτυο δεν θα είναι πια το ίδιο !!!!!!-Ν.Δ.Στεφανης

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε σήμερα το σχέδιο οδηγίας για το δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο. 438 ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ του σχεδίου, 226 κατά και 39 απέτυχαν.
Αυτή ήταν η δεύτερη προσέγγιση του σχεδίου οδηγίας για τα πνευματικά δικαιώματα. Στις αρχές Ιουλίου, οι ευρωβουλευτές απέρριψαν τη θέση της νομικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τώρα η πρόταση για το σχέδιο έλαβε την πλειοψηφία. Οι βουλευτές υπέβαλαν περισσότερες από 250 τροπολογίες.Η νέα οδηγία έχει ως στόχο να αλλάξει τους κανόνες δημοσίευσης και παρακολούθησης του περιεχομένου στο διαδίκτυο.