Η σιωπή αυτή της μάνας Εκκλησίας, πονάει

05/07/2018

Έστω κι ένας παπάς να μείνει στα χώματα της Ελληνικότατης Μακεδονίας μας θα κηρύττει πάντοτε «Χριστό και Ελλάδα».